SBPI SELANDAR

Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selandar (dikenali sebagai SBPIS dan SISME) adalah merupakan satu-satunya sekolah berasrama penuh integrasi (SBPI) dan salah satu daripada dua buah Sekolah Berasrama Penuh (SBP) di negeri Melaka Bandaraya Warisan Dunia. Sekolah ini menawarkan aliran pengajian Sains Tulen, Sains Agama dan Sains Teknikal. Penubuhannya adalah antara 62 sekolah berasrama penuh sedia ada di bawah pengurusan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster (BPSBPSK) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Matlamat penubuhannya selaras dengan dasar SBP yang bertujuan melahirkan bakal pemimpin yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara Malaysia.

Visi

Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selandar Gemilang menjelang 2015

Misi

Ke arah merealisasikan visi, kami warga SBPI Selandar akan :
Mewujudkan pengurusan yang sistematik, berkualiti serta melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum berteraskan Sains, Teknologi dan ICT di samping membina insan berketrampilan dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan agama, bangsa, Negara dan seterusnya melahirkan pelajar yang cergas serta aktif dalam kokurikulum selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

LaguDi bumi bertuah ini SBPI Selandar
Cemerlang dan Berwawasan
Melahirkan insan gemilang
Berakhlak, Berilmu, Berbakti
Pada Ibu Pertiwi
Mendukung Wawasan Negara
Pembela Warisan Bangsa
Maju terus maju SBPI Selandar
Maju ke hadapan Cemerlang berwawasan